Perii bachelit-grafitice

Periile colectoare produse din semifabricate bachelit-grafit au urmatoarele proprietati:
rezistivitate electrica si mecanica inalta, diferenta mare intre rezistivitatile electrice masurate
perpendicular si paralel cu planul de presare. Periile electrice produse din semifabricate
bachelit-grafit au: coeficient de frecare scazut si foarte scazut, cadere mare de tensiune
la contactul alunecator, o buna comutare, o buna rezistivitate la scanteiere.
Aceste perii sunt bune la scaderea curentului in scurt circuit pentru motoare cu colector neted.
Semifabricatele bachelit-grafit sunt produse in cinci calitati:
BGR-1, BGR-2, BGR-3, BGR-4, BGR-5

Periile bachelit-grafit asigura contactul pentru: motoare electrice in curent alternativ cu colector
tip Schrope-Richter, motoare in curent continuu pana la 30 kW, motoare tip Lawrence Scott
de mare putere, motoare fractionare, motoare pentru scule de mana, motoare auxiliare de tractiune.

Tabel cu parametrii de exploatare recomandati pentru materialele
bachelit-grafit in conditii normale de utilizare

Grupa de semifabricat
Marca
Densitatea de curent
Viteza periferica maxima
Presiunea pe perie

A/cm²
m/s
kN/m²
0
1
2
3
4
BACHELIT GRAFIT
BGR - 1
max. 10
max. 10
18 - 21
BGR - 2
BGR - 3
BGR - 4
BGR - 5

Caracteristicile fizice ale materialelor bachelit-grafit pot fi determinate folosind probe 4x8x32 mm
sau 10x10x64 mm conform STAS 10223/1-75. Caracteristici functionale: cadere de tensiune,
coeficientul de expansiune si viteza medie de uzura sunt determinate in conditii de laborator, folosind
doua probe 12,5x25x40 mm conform STAS 10223/3-84. Pentru caderea de tensiune, coeficientul
de frecare si viteza medie de uzura (punctele 6, 7 si 8), sunt necesare urmatoarele conditii
conventionale de testare:

CONDITII DE TESTARE
VALORI
viteza periferica
25 m/s
densitatea curentului
8 A/cm²
presiunea pe perie
22 kN/m²
curentul
continuu
temperatura
60°C
 
  Comunicate financiare